Ομοσπονδία
Η ταυτότητα της ΟΕΚ

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία (ΟΕΚ) εκφράζει και εκπροσωπεί τις Ελληνικές Κοινότητες και τους έλληνες μετανάστες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΟΔΓ) και προωθεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και συμφέροντά τους. Ιδρύθηκε το 1965 στη Στουτγάρδη. Στη δύναμή τους ανήκουν 150 Ελληνικές Κοινότητες με 50.000 περίπου μέλη. Μελετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην ΟΔΓ και προασπίζεται τα δικαιώματά τους. Συντονίζει τον αγώνα των μελών της και όλων των Eλλήνων στην ΟΔΓ και προωθεί στους αρμοδίους φορείς τα δίκαια αιτήματά τους, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων, που ζούν και εργάζονται στην ΟΔΓ.

Η ΟΕΚ αγωνίζεται για τη διατήρηση και καλλιέργεια της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας των ελλήνων μεταναστών και των παιδιών τους και εργάζεται για την ευρύτερη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των προοδευτικών παραδόσεων του λαού μας.

Για την επίτευξη των στόχων της η ΟΕΚ συνεργάζεται με τους άλλους ελληνικούς συλλογικούς μεταναστευτικούς φορείς στην ΟΔΓ και στην Ευρώπη, με τα ελληνικά και γερμανικά συνδικάτα (ΓΣΕΕ και DGB) καθώς και με τις δημοκρατικές προοδευτικές ογανώσεις των Γερμανών και αλλοδαπών. Η ΟΕΚ θεωρεί σαν εντελώς απαραίτητη για την βελτίωση της θέσης των ελλήνων μεταναστών την οργάνωσή τους και ενεργή συμμετοχή στα συνδικάτα του DGB στο πλευρό των γερμανών και των άλλων αλλοδαπών εργαζομένων.

Η ΟΕΚ επιδιώκει τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων μεταξύ του Ελληνισμού στην ΟΔΓ και του γερμανικού λαού καθώς και των άλλων εθνικοτήτων στη χώρα που ζούμε και εργαζόμαστε. Η ΟΕΚ είναι ανεξάρτητη από κρατικές ή άλλες αρχές, οργανισμούς και πολιτικά κόμματα. Η ύπαρξή της και δραστηριότητά της βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της φιλίας ανάμεσα στους λαούς και της ειρήνης. Σε ζητήματα εθνικής σημασίας ή που αφορούν τις βασικές αρχές του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας, μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της. Την επίτευξη των σκοπών της επιδιώκει η ΟΕΚ με κάθε νόμιμο μέσο, που δεν αντίκειται σ΄αυτούς. Η ΟΕΚ ακολουθεί κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Ιστό OEK
Συνέδριο ΟΕΚ 2009
Συνέδριο ΟΕΚ 2009
21ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΕΚ Φραγκφούρτη 30 – 31 Μαΐου 2009
Νεολαία ΟΕΚ
Νεολαία ΟΕΚ
Η ιστοσελίδα της Νεολαίας της ΟΕΚ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
περισσότερα
© 2009 Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία
AIGES Hosting & Webdesign