Ομοσπονδία
KUSOW - Καταστατικό    Download PDF

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του

"Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."
§1

Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος
(1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α.Σ."
(2) Έδρα του είναι η Βόννη.
(3) Οικονομικό έτος του Ιδρύματος είναι το ημερολογιακό έτος.
(4) Το ίδρυμα πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Συλλόγων του Ειρηνοδικείου Βόννης.

§2

Σκοποί


Το Ίδρυμα επιδιώκει τους ακόλουθους σκοπούς:

(1) Παροχή συμβουλών και βοήθειας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και πολιτιστικών προβλημάτων των Ελλήνων που ζουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
(2) Προγραμματισμός και λήψη μέτρων για την καλύτερη κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των παιδιών και νέων που ζουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, των γυναικών και ηλικιωμένων ατόμων και μελών άλλων ομάδων ελληνικής εθνικότητας, οι οποίοι δε θα μπορούσαν χωρίς τη βοήθεια άλλων να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή.
(3) Συντονισμός και εξειδικευμένη προώθηση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα τοπικά Πολιτιστικά και Κοινωνικά Ιδρύματα των Ελληνικών Κοινοτήτων. (4) Δημιουργία και διατήρηση θεσμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
(5) Συγκέντρωση, επεξεργασία και αρχειοθέτηση (τεκμηρίωση) ιστορικών μαρτυριών των Ελλήνων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ιδιαίτερα των Ελληνικών Κοινοτήτων και των άλλων αυτοοργανωμένων ομάδων της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.

...


[Διαβάστε όλο]
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Ιστό OEK
Συνέδριο ΟΕΚ 2009
Συνέδριο ΟΕΚ 2009
21ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΕΚ Φραγκφούρτη 30 – 31 Μαΐου 2009
Νεολαία ΟΕΚ
Νεολαία ΟΕΚ
Η ιστοσελίδα της Νεολαίας της ΟΕΚ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
περισσότερα
© 2009 Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία
AIGES Hosting & Webdesign