Για να διαβάσετε τα έντυπα, κατευάστε και εγκαταστήστε το δωρεάν πρόγραμμα Acrobat Reader
Downloads
Νέο Απολογισμός 2007 Διοικητικού Συμβουλίου OEK (στα ελληνικά)
Download PDF
OEK Καταστατικό (στα ελληνικά)
Download PDF
OEK Καταστατικό (στα γερμανικά)
Download PDF
Υπόδειγμα Καταστατικού ελληνικών κοινοτήτων (στα γερμανικά)
Download PDF
KUSOW Καταστατικό (στα ελληνικά)
Download PDF
KUSOW Καταστατικό (στα γερμανικά)
Download PDF
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα επίσημα πρακτικά της ΡΟΣΤ, 25 Ιουλίου 2006, συνεδρίασης της ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: "Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις."
Download PDF
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ " Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις."
Download PDF
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου "Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις."
Download PDF
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις."
Download PDF
Νόμος 3480/06 - Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις."
Download PDF


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Ιστό OEK
Συνέδριο ΟΕΚ 2009
Συνέδριο ΟΕΚ 2009
21ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΕΚ Φραγκφούρτη 30 – 31 Μαΐου 2009
Νεολαία ΟΕΚ
Νεολαία ΟΕΚ
Η ιστοσελίδα της Νεολαίας της ΟΕΚ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
περισσότερα
© 2009 Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία
AIGES Hosting & Webdesign